Hjelp til selvhjelp

Academic Work har siden 2005 vært samarbeidspartner for Response Network. Lina Tunek er Head of Corporate and Social Responsibility i bemanning- og rekrutteringsbyrået Academic Work, og har brent for å bidra til det humanitære arbeidetResponse Network gjør i Zambia. 

Academic Work er opptatt av det samfunnsansvaret vi har. Det er ut fra det sosiale perspektivet at vi jobber med Response Network, forteller Lina Tunek.

Én prosent forskjell

Det hele startet i 2005, da et tilfeldig møte mellom to gründere førte til et samarbeid som har pågått i flere år. Academic Work hadde bestemt seg for å gi 1 % av sitt overskudd hvert år til en humanitær organisasjon, og etter å ha hørt om ideologien og arbeidet til Response Network, inngikk de et samarbeid. Noe som har fortsatt å utvikle seg i årene som er gått.

  • Vi kaller det 1 % movement. Academic Work gir 1 % av sitt overskudd hvert år til å støtte deres prosjekter. Mange av våre ansatte har også valgt å gjøre det samme, ved å gi 1 % av sin lønn. Det er en sum de fleste klarer seg greit uten, men som kan bety mye for en annen, forteller hun.

Lesende jenter med Academic Work Sponsorship Program

Lina Tunek forteller at det er et spesielt prosjekt de ansatte gir penger til, gjennom deres “Academic Work Sponsorship Program”, nemlig Kubala Girls.

  • Kubala Girls betyr “«lesende jenter» På landsbygden er det ofte infrastruktur som hindrer barn i å gå på skole.
  • Men Kubala Girls  er i Livingston - en by. Her er er andre utfordringer i hva som hindrer skolegang for jenter. For eksempel hvis foreldrene bare har råd til å sende et av barna på skolen, er det guttene som blir prioriterte. De har gjerne ikke råd til å betale skoleavgift for alle barna, eller uniform og sko. Våre ansatte er sponsorer for disse jentene, slik at de kan gå på skole og bidra til husholdet for hele familien, sier hun.

Tilgang til utdanning

Troen på at utdanning er nøkkelen til at unge mennesker kan forme sin egen framtid, er en viktig del av arbeidet til Response Network, og også noe som står sterkt hos Academic Work.

  • Academic Work skal være «home to the young professional», og målgruppen er unge i starten av sin karriere, derfor prioriterer vi utdanning i vår støtte. Blant annet gjennom «Community Education Program», som også strekker seg utenfor skolen. Det er motiverende workshops i ulike temaer, fra menneskerettigheter, vold i nære relasjoner, seksuell vold, til viktigheten av skolegang og idrettsklubber. Det handler også om å sørge for at det er en tilgang til skole. Ute i distriktene er det ofte mangel på infrastruktur, som veier og transport, som gjør at barna ikke får gått på skole. Derfor finansierer vi bygging av skoler i nærmiljøet, forteller hun.

Bærekraftige forandringer som varer

Response Networks ideologi er basert på «hjelp til selvhjelp»-prinsippet - og at bærekraftig utvikling skjer best når folk får hjelp til å mobilisere egne ressurser.

Dette var viktig for Academic Work når de valgte Response Network som partner for sitt samfunnsansvar. 

  • Alle typer bistand fyller en funksjon, noen ganger er det riktig å gi kortsiktig hjelp, som for eksempel etter en naturkatastrofe. Men for oss er dette et langsiktig engasjement, så vi vil jobbe med organisasjoner som vil ha forandring over tid, og som er bærekraftig. Så det er nøkkelen til hvorfor vi valgte å jobbe med Response Network, avslutter LIna Tunek.

Støtt Response Network - bli med på en bærekraftig utvikling

Corporate Social Responsibility, eller CSR, er noe som stadig får mer oppmerksomhet. Mange bedrifter ser på samfunnsansvar som en integrert del av merkevaren sine tjenester. For å få mest mulig ut av denne støtten er det viktig å velge en organisasjon som kan skape bærekraftige forandringer. Response Network mener at alle besitter de egenskaper som gjør de i stand til å forbedre sine levekår. Hvis mennesker selv er ansvarlig for sin utvikling gir det forandringer som varer og oppmuntrer til at egne ressurser tas i bruk.

Bli en partner, støtt Response Network i dag!