fadderprogram

de lesende jentene 

Response Network driver et utdanningssponsorprogram for foreldreløse og sårbare jenter. Jentene i programmet heter Kubala-jenter - som betyr «jenter som leser». Sponsorer fra fem land hjelper for tiden 600 foreldreløse jenter til å delta i utdanning for å forbedre kunnskapen og bli mer integrert i samfunnet. Vi har åpnet for å støtte gutter også, da dette har vært et ønske.

lærer unge jenter å lese 

Programmet avhenger av donasjoner og finansiering fra enkeltpersoner og gir stipend til foreldreløse og sårbare jenter som ikke kan betale for skolepenger. Mange av barna er foreldreløse som følge av HIV/AIDS-pandemien som har rammet en stor andel voksne i Zambia.

hvordan programmet fungerer 

Response Network identifiserer barn med behov for sponsing gjennom kontakter med skoler og familier. Sponsingen inkluderer skolepenger, uniformer og annet materiale som trengs for å kunne ta del i utdanningen. Hvert barn kan få sponsing for 1-7 års utdannelse. Barnet vil motta utdanningssponsoratet i to år av gangen. Programmet drives av en kompetent og utdannet stab. Respons Network har også kontinuerlig dialog med lærerne og familiene og involverer regjeringen (sosial velferd) i utvelgelsesprosessen.

gir tilbake til samfunnet

To ganger i året holdes en samling for å ta opp temaer som barnemishandling, barns rettigheter, HIV/AIDS, helsevesen, avorming osv. De sponsede barna gir tilbake til samfunnet ved å vaske for de gamle på Maramba gamlehjem.

bli en sponsor 

Behovet for stipend er veldig høyt. Mange barn blir avvist hvert år og får ikke sjansen til å fullføre ungdomsskolen. Ønsker du å bli sponsor, vennligst kontakt oss.

Hvordan søke om stipend 

Ethvert foreldreløst barn, inkludert sårbare jente- og guttebarn som trenger sponsing, kan søke om stipend. 

  1. Besøk din karrierelærer på skolen din og bevis for skolemyndighetene at du virkelig trenger stipendet. Skolemyndighetene vil gi oss den nødvendige informasjonen om deg, og våre ansatte og andre mennesker vil deretter gjennomføre intervjuer eller verifiseringsøvelser. Denne verifiseringen gjøres gjennom hjemmebesøk.
  2. Den andre metoden er ganske enkelt å komme til Response Network-kontoret og fortelle historien din. Fra historien din vil vi vurdere søknaden din, og om du kvalifiserer for sponsing.