Veien til en trygg og aktiv hverdag

Sammen med Norges idrettsforbund hjelper vi barn og unge til en trygg og aktiv hverdag. Fredrik Ødegaard er seniorrådgiver i avdelingen for internasjonalt utviklingssamarbeid i Norges idrettsforbund (NIF)

NIF driver ikke egne prosjekter i Zambia, men jobber gjennom lokale partnerorganisasjoner. Det er Response Network som implementerer det faktiske arbeidet i lokalsamfunnet, forteller Ødegaard.

Sammen for barn!

Det var under Tv-aksjonen «Sammen for Barn», som ble arrangert til inntekt for UNICEF, i samarbeid med Norges idrettsforbund og Right To Play, at NIF først kom i kontakt med Response Network.

  • Response Network var en av organisasjonene som fikk støtte etter Tv-aksjonen i 2007. Midlene skulle brukes over en periode på tre til fem år og arbeidet med Response Network skulle egentlig avsluttes i 2012, men vi valgte altså å fortsette, forteller han.

Utveksling i idrettsglede

Før NIF ble involvert hadde Response Network ingen egne programmer relatert til idrett, men etter flere års samarbeid har de utarbeidet flere prosjekter med fokus på idrett og fysisk aktivitet. 

  • Et av områdene er utvekslingsprogrammet «Idrettens Fredskorps» Vi rekrutterer unge idrettstrenere og andre entusiaster til å jobbe et år, i blant annet Zambia. Samtidig rekrutterer Response Network samme type personer som får muligheten til å jobbe i Norge. Flere av de ansatte og frivillige i Response Network, har bakgrunn fra utvekslingsprogrammet. Et resultat av utvekslingen er jo også at de får heve sin egen kompetanse og får en mulighet til å arbeide med idrett, sier han.

Den norske idrettsmodellen

Idrett er viktig for å skape glede, mestring og fellesskap, men i Zambia er idrett ofte forbeholdt de aller flinkeste. Som i Norge ønsker Norges Idrettsforbund å tilrettelegge for idrettsdeltakelse uavhengig av evner og bakgrunn og med aktiv inkludering av grupper som ofte faller utenfor, som jenter og funksjonshemmede. Norges idrettsforbund holder ulike kurs, slik at trenere, ledere og ansatte i Response Network kan heve kompetansen sin og tilby enda bedre idrettsaktiviteter. 

  • Hver gang det er OL opplever Norge mye medieoppmerksomhet. Mange store idrettsnasjoner, som for eksempel USA, tar kontakt og lurer på hvorfor et så lite land får så mange medaljer. Når vi forteller dem om hvor viktig breddeidretten er, også for å skape morgendagens toppidrettsutøvere, blir mange overrasket. Den norske idrettsmodellen går ut på å skape aktivitet og idrettsglede på alle nivåer. Response Network har samme mål som oss. De har fokus på å inkluderer alle barn og unge som har lyst til å drive med idrett, ikke bare de aller flinkeste, sier Ødegaard.

Idrett for marginaliserte barn og ungdommer

De siste årene har vi hatt økt fokus på barn og unge med funksjonsnedsettelse. Dette har, ifølge Ødegaard, hatt mange positive ringvirkninger for både barna og foreldrene.

  • Barna får en mulighet til å være fysisk aktive, samtidig kurser vi lærere i hvordan de kan tilrettelegge fysisk aktivitet for barna, forteller han.

Arbeidet rundt barn med funksjonsnedsettelse handler om mye mer enn bare å tilrettelegge for aktivitet. Det handler om å bli sett og å gi de en mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre barn.

  • Et viktig arbeid vi har gjort er å identifisere barn og unge med funksjonsnedsettelse. Det er mye stigma knyttet rundt dette, og flere av barna har blitt holdt tilbake av foreldrene. De har ikke fått gå på skole og heller ikke blitt registrert hos myndighetene. Når barna blir identifisert kan de begynne på skole, og ved å registrere dem kan foreldrene søke om økonomisk støtte, noe det ikke er alle foreldre som er klar over. Response Network har klart å videreføre denne informasjonen slik at barna får gå på skole, familien får bedre økonomi og lærerne har mer informasjon og kunnskap om hvordan legge til rette for fysisk aktivitet, avslutter Ødegaard.

Støtt Response Network - bli med på en bærekraftig utvikling

Corporate Social Responsibility, eller CSR, er noe som stadig får mer oppmerksomhet. Mange bedrifter ser på samfunnsansvar som en integrert del av merkevaren sine tjenester. For å få mest mulig ut av denne støtten er det viktig å velge en organisasjon som kan skape bærekraftige forandringer. Response Network mener at alle besitter de egenskaper som gjør de i stand til å forbedre sine levekår. Hvis mennesker selv er ansvarlig for sin utvikling gir det forandringer som varer og oppmuntrer til at egne ressurser tas i bruk. 

Bli en partner, støtt Response Network i dag!