SamarbeidsPartnere

Vi er svært takknemlige for alle bidrag til våre aktiviteter

Response Network har en lang rekke bidragsytere fra offentlig og privat sektor, så vel som mindre private foretak og privatpersoner.

Våre største samarbeidpartnere og hvilke områder og aktiviteter de dekker er nevnt under. 

Logo - Academic Work

Academic Work  støtter landsbyprogrammet vårt, som inkluderer å fasilitere selvhjelps-programmet,  byggematerialer til skoler og skolepenger for 600 jenter og gutter 

logo - Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports (NIF)

Norwegian Olympiske Comite (NIF)  støtter vårt utvidede sports-program innenfor landsbyprogrammet

Logo - Norwegian church aid

Kirkens Nødhjelp var vårt første smarbeidspartner. De støtter jenters rett til utdanning og vann til landsbyene . 

Logo - SMISO

SMISO  - her er vi implementerende partner i et utveksllingsprogram som deler erfaring og kompetanse i forhold til å forhindre insest og seksuelt misbruk 

Andre samarbeidspartnere

  • Privatpersoner

  • Gran ungdomsskole skole

  • Universitet i Oslo

  • UiT Norges arktiske universitet

  • Øraker skole

  • Delta Kappa Gamma

Thank you for all your support!