Utvikling starter med folk

Response Network ble etablert i 2005 med støtte fra Kirkens Nødhjelp. Den enkle selvhjelpsmetoden ble ansett som en suksess og flere hundre selvhjelpsgrupper ble etablert som en følge av det ble holdt motivasjonsmøter i utvalgte landsbyer.  

Flere partnere viste interesse for denne måten å drive bistand på, og hvert år har nye bidragsytere/partnere kommet til. Disse inkluderer Academic Work, Norad, Den norske Olympiakomite; Norges Idrettsforbund, Norges Handikappforbund  samt flere skoler og privatpersoner.

Hva vi gjør