Hva vi gjør 

Vi tror på utvikling som mobiliserer folks egne ressurser - menneskelige og naturbaserte

Vår erfaring er at selvrespekt, kunnskap og kreativitet vokser med ansvar.

Vårt bidrag er å ta initiativ til at den enkelte landsby starter selvhjelpsgrupper eller sportsaktiviteter, og velger blant 12 temaer vi kan tilby hjelp med etablering og oppfølging innen. Vi starter med å organisere/invitere til et landsbymøte, presenterer hva vi kan tilby, og er tydelig på at vi kun bidrar med kompetente råd og veiledning. Møtet har stor oppslutning og landsbylederen er sentral. Etter livlige diskusjoner og ytrede meninger, ender de opp med å identifisere områder de vil forbedre eller aktiviteter de ønsker å starte opp.

Vår rolle er å hjelpe til med oppstart, organisering og senere oppfølging av disse aktivitetene. Til dette har Response Network en tilrettelegger i landsbyen som får en godtgjørelse. Dette må være en person med tillit blant landsbybeboerne.  

     

Ikon - støtt oss

Utvikling gjennom selvhjelpsaktiviteter 

Vi tilrettelegger for at landbyene skal ta i bruk selvhjelpsmanualene. Gjennom en kunnskapsbasert metode fundamentert på oppmuntring og informasjon har vi kvalifiserte folk i landbyen som oppmuntrer og motiverer innbyggerne i landsbyen til å starte selvhjelpsaktiviteter ut ifra egne behov og utfordringer. 

Som base for landsbyprogrammet har vi utarbeidet selvhjelpsmanualer med detaljert informasjon om hvordan starte forskjellige aktiviter, og vi har lagt til rette for 12 forskjellige tematiske områder: 

Manualer

 • Landsbyskoler/undervisning

 • Voksne analfabeter

 • Ferdighetstrening

 • Kjenn dine rettigheter

 • Seksuelt misbruk

 • Helse og ernæring

 • HIV/Aids

 • Barn med spesielle behov

 • Sport

 • Kvinners spare-og låneklubb

 • Økologisk grønnsakdyrking

 • Handikappede barn

Resultat 

I løpet av årene har vi oppnådd utrolige resultater.  Landsbyene har satt pris på måten vi tilnærmer oss utfordringene og det viser seg at de er initiativrike og har masse ubrukte resursser. Fra 2005 til 2019 har Response Network tilrettelagt for landsbyprogram i mer enn 1000 landsbyer. Det er startet omtrent 6000 selvhjelpsklubber med rundt 80.000 medlemmer. De forbedrer sin egen livssituasjon gjennom å bygge tillit, økt kunnskap og nye ferdigheter. 

Ønsker du å bidra til å fortsette denne positive utviklingen? 

Bli en Network Response partner