Utveksling med praktisk feltarbeid

Er praksis en obligatorisk del av ditt studie? Kanskje du studerer du utviklingsstudier, eller andre relevante studieretninger og ønsker å reise på en utveksling med feltarbeid? Da er praksisutveksling med Response Network perfekt for deg. Du vil få mulighet til å oppleve en annen kultur, arbeidsmetode og levemåte i Zambia.

Det er ikke bare en flott mulighet til å få arbeidserfaring og bruke det du har lært på studiet, det er også en mulighet til å få et internasjonalt nettverk og få nye perspektiver som kan være nyttige videre i din karriere- Feltarbeid kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet etter utveksling.

Øk din kulturelle forståelse

Praksisutveksling i Zambia er en måte for deg til å utvikle din kulturelle forståelse.. Ved å leve i en annen kultur får du viktige perspektiver på hvordan verden fungerer, samtidig som det gir deg en bedre forståelse av din egen kultur og utfordrer dine kulturelle forventninger og tankesett.

Få et utvidet internasjonalt nettverk
Utveksling er også en måte å få et utvidet internasjonalt nettverk på. Gjennom praksisutveksling med Response Network får du mulighet til å møte mange forskjellige mennesker fra ulike land og kulturer og som snakker ulike språk.

Perspektiv på karriere

Å bruke deler av sin studietid i utlandet er positivt med tanke på videre karriere, det viser også denne rapporten fra NIFU, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Her ble mobile studenter, altså studenter som har reist til utlandet under studietiden, prioritert av arbeidsgiverne framfor de studentene som hadde tilbrakt studietiden sin i hjemlandet.

Utveksling gir deg også god arbeidserfaring. Å få erfaring i relevant arbeid kan være krevende for nyutdannede. Men med praksisutveksling har du allerede arbeidserfaring som er relevant for utdannelsen din. Da blir det enklere å få en jobb i ditt ønskede yrke senere.

Ta kontakt med Response Network for feltarbeid som utvekslingsstudent

Høres praksisutveksling ut som noe for deg? Du kan enkelt søke om å bli frivillig eller ta praksisutveksling via vårt online skjema. Du kan også sende en e-post på mail@responsenetwork.org.

0
Feed