Hjelp til selvhjelp

For å skape langvarige endringer r må mennesker ha mulighet til å forme sine egne liv. Derfor jobber Response Network med hjelp til selvhjelp i Zambia. Mobilisering av lokalsamfunn og menneskers egne ressurser er selve nøkkelen i det vi driver med.

Selvhjelpsmanualer er grunnmuren for vårt arbeid i landsbyene. Det er håndbøker med detaljert informasjon om hvordan man starter og driver en selvhjelpsklubb. Det er landsbyene selv som velger hvilke manualer de ønsker å bruke. Manualene dekker en rekke områder, fra landsbyskoler og idrett, til organisk dyrking, ferdighetstrening og mer.

Les mer om selvhjelpsmanualer her.

Selvrespekt, kunnskap og kreativitet vokser med ansvar
Økonomisk støtte som ikke involverer lokalsamfunn eller tar i bruk de naturlige og menneskelige ressursene som finnes i området, skaper ofte avhengighet til giver og blir derfor en midlertidig løsning og ikke bærekraftig i det lange løp. Mennesker har flere grunnleggende behov som mat og drikke, men vi har også et behov for å føle at vi bidrar, at vi mestrer og at vi kan påvirke samfunnet rundt oss på en positiv måte. Ved selv å bidra skapes det eierskapsfølelse til aktivitet, dermed vil folk også føle ansvar for og ta vedlikeholde de aktivitetene som de startet.

Vårt bidrag er informasjon og veiledning. Da hjelper vi mennesker med å ta ansvar for eget liv, da følger selvrespekt, kunnskap og kreativitet naturlig etter.

Vi støtter mennesker, ikke regjeringer
Zambia er et hybridregime, det betyr at det hverken er et diktatur eller et fullverdig demokrati. Selv om de har demokratiske institusjoner er korrupsjon utbredt til tross for ulike oppfordringer fra politisk hold. Vi jobber direkte med lokalsamfunnene. Vi støtter mennesker, ikke regjeringer!

Støtt selvhjelpsprogrammer i Zambia
Vi er avhengige av din støtte for å fortsette med vårt arbeid. Les mer om hvordan du kan støtte vårt arbeid i Zambia her.

 

0
Feed