Det lønner seg å ta samfunnsansvar

Det er økonomisk lønnsomt for bedrifter å ta samfunnsansvar, samtidig øker det den sosiale velferden på arbeidsplassen, og er en prioritering for både kunder, arbeidssøkere og investorer.

Samfunn og næring er ikke to helt forskjellige arenaer, de både påvirker og drar nytte av hverandre. Sikker og lønnsom næring er avhengig av et stabilt og lønnsomt samfunn. Sammen bygger de en verden det er bra for mennesker å leve i.

Bedriftens samfunnsansvar - CSR
På engelsk heter det Corporate Social Responsibility, eller CSR, og blir oversatt til norsk som bedriftens samfunnsansvar. FN startet i 1999 organisasjonen Global Compact for å fremme CSR, og ti år senere dedikerte regjeringen en stortingsmelding om emnet. 

Siden den gang har samfunnsansvar blitt et stadig viktigere tema for både media, næringslivet og samfunnet generelt. Nøkkelidéen bak CSR går ut på at bedrifter, i tillegg til å jobbe for økonomisk profitt, også skal integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift.

Markedsperspektiv
Det at bedrifter tar samfunnsansvar er ikke bare en fordel for miljø, samfunn og mennesker, det er også en smart strategi fra et markedsperspektiv og noe som gir klare konkurransefortrinn. Når bedrifter tar samfunnsansvar får de:

bedre omdømme
engasjerte arbeidere
attraktivt for arbeidssøkere
interesse fra investorer
Støtt riktig - tenk langsiktig
Response Network jobber sammen med landsbyene og lokalbefolkningen for å skape langvarige forandringer. Vi har flere forskjellige prosjekter basert rundt ideen om hjelp til selvhjelp. Ved å tenke langsiktig kan du være sikker på at din støtte ikke blir en midlertidig løsning, men noe som gir bærekraftige resultater. 


Les mer om hvordan du kan støtte Response Network her.

0
Feed